[colbonews.co.il] חברת הניקיון תובעת מעיריית חיפה כ-750 אלף שקלים

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 1 год 6 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июл 2021 06 16:55

[colbonews.co.il] חברת הניקיון תובעת מעיריית חיפה כ-750 אלף שקלים

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

חברת הניקיון, האבטחה והשמירה "פלוטל", האחראית על ניקיון בניין העירייה ובניין מלון ציון לשעבר, הגישה לבית משפט השלום בחיפה תביעה נגד העירייה בסכום של 746,901 אלף שקלים. בתביעה טוענת החברה לפגמים, נזקים ועלויות שהונחתו עליה וגרמו לה "הפסדים כבירים על לא עוול בכפה". כמו כן מבקשת החברה מבית המשפט לתת צו הצהרתי, לפיו ההסכם עבודה שנחתם בין החברה לעירייה בינואר 2018 מבוטל לאור "הפרתה של הנתבעת (העירייה – ב"כ) את ההסכם".

אחת הטענות שמעלה חברת הניקיון בתביעה, היא כי קיים פער בין השטח שעליו סוכם בחוזה ובין השטח בפועל שאותו נדרשת החברה לנקות. למשל, בניין מלון ציון לשעבר, שבו שוכנים, בין השאר, אגף אכיפת הגבייה, אגף החשבות והמחלקה לרישוי עסקים ועוד, מופיע בנספח ההתקשרות של החברה עם העירייה כשטח של 4050 מ"ר, בעוד שבפועל השטח נפרש על 4200 מטר. לטענת החברה, מדובר בהפרש של 150 מ"ר, שאותם היא נדרשת לנקות, אך "אינה מקבלת שום תמורה חרף פניות חוזרות ונשנות לתקן את השטח המוצהר או לחילופין לשלם לה עבור ניקיון ההפרש במ"ר". על הפרש השטח דורשת החברה סכום של 30,240 שקלים לתקופה של 42 חודשים.

עוד טוענת החברה בתביעה, כי בניין העירייה ברחוב חסן שוקרי מתפרש על לא פחות מ-6771 מ"ר, בשעה שלחברה דווח ששטחו הוא 5,624 מ"ר. על ההפרש בשטח ועבודת הניקיון בו דורשת החברה 277,487 שקלים לתקופה של 42 חודשים.
נייר טואלט ונייר ידיים
עוד נטען בכתב התביעה, כי על פי החוזה, החברה התחייבה לספק לעירייה נייר טואלט וחומרי ניקוי לכל הבניינים, אלא שלנייר ידיים היא התחייבה לספק רק להיכל העירייה. מן התביעה: "חרף המוסכם ומיד לאחר חתימת ההסכם נדרשה התובעת (החברה – ב"כ) לספק נייר ידיים לכל יתר הבניינים ולא לבניין העירייה בלבד, מבלי שסוכם על תשלום כל תמורה בגינם. התובעת הלינה על כך מספר פעמים, אם כי נכפה עליה להסכים בכפייה, שוב מבלי לקבל שום תמורה נוספת". החברה מעריכה בכתב התביעה, כי עלות אספקת נייר הידיים לשאר הבניינים, מלבד בניין העירייה מתחילת ההסכם ועד חודש יוני האחרון, נאמדת בכ-70 אלף שקלים.

מכתב התביעה: "לקראת חודש פברואר 2020 או בסמוך לכך, ועם התפרצות נגיף הקורונה בארץ, עלתה צריכת חומרי הניקוי והניירות לסוגיהם בצורה מאוד משמעותית, הוכפלה ואף שולשה ביחס להערכה שהייתה לסיפוק חומרי ניקוי לפני ולקראת החתימה על המכרז, כאשר היקף העבודה ומספר העובדים צומצם לשתי עובדות בלבד והתשלום שולם בהתאם, היינו – לפי שעות עבודה בפועל ולשתי העובדות בלבד. הצמצום בכמות העובדות, וכתוצאה מכך צמצום משמעותי בתשלום שעות עבודה בפועל עם הכפלת חומרי הניקוי והנייר שסופקו לאחר התפרצות נגיף הקורונה, הביא להפסדים ניכרים לתובעת וקושי לעמוד בהוצאות, כאשר מאידך גיסא בחודש מאי באו תלונות על אודות ניקוי לקוי, באופן לא מוצדק, מבלי להודות ברשלנות הנטענת, בשים לב לעובדה שהתובעת נתבקשה לספק שתי עובדות ניקיון בלבד, אשר ביצעו את עבודתן על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא של הנתבעת כעולה מדוח שביעות הרצון. לאחר פניותיה החוזרות ונשנות של התובעת בבקשה להשתתף באותן הוצאות בגין ציוד שהוכפל ואף שולש, שכן העלויות הכרוכות באספקתו הוכפלו בהתאם והחלו להכביד על התובעת, אישרה הנתבעת תשלום סך חודשי העומד על 15 אלף החל מחודש יוני 2020. מאוחר יותר ובחודש פברואר 2021 (כולל) החליטה הנתבעת, על דעת עצמה, לקזז את אותו הסכום ולחדול מלשאת בו, ללא כל נימוק מוצדק, על אף שאספקת הציוד נותרה על כנה, היינו בכמות כפולה לכל הפחות, אם כי מבלי שמשולמת בגינה תמורה כלשהי".

בתביעה טוענת עוד החברה, כי העירייה לא שילמה לה מענק מצוינות, כפי שהוסכם בחוזה, למרות "בקשות חוזרות ונשנות", וכי העירייה קיזזה ימי לה חג, כך ש"התובעת דאגה לשאת בתשלום דמי החגים לעובדיה בהתאם למוסכם במסגרת המכרז", דבר שלטענת החברה אינו כדין וללא כל הצדקה ומהווה הפרה גסה של הוראות החוק והפרת הסכם ההתקשרות. הסכום, לטענת החברה, נאמד ב-173,418 שקלים.

 

The post חברת הניקיון תובעת מעיריית חיפה כ-750 אלף שקלים appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

ХайфаФорум : Disclaimer