[colbonews.co.il] הרכבלית: בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שהושג בין הצדדים

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 5 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
дек 2021 17 10:46

[colbonews.co.il] הרכבלית: בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שהושג בין הצדדים

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

החברות האוסטריות דופלמאייר וסקייגלייד, משרד התחבורה, התאגיד העירוני יפה נוף וחברת נתיבי ישראל הגישו בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם ביניהם בתביעה שהוגשה במאי האחרון, ושדבר הגשתה פורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות".

בתביעה שהגישו החברות האוסטריות, המבצעות את פרויקט הרכבלית, הן טענו, כי בשל ההחלטה של משרד התחבורה להעביר את הפרויקט מידיה של יפה נוף לנתיבי ישראל, הן נקלעו ל"מצב קפקאי", שבו אף חברה לא לוקחת אחריות מלאה על הפרויקט, וכתוצאה מסכסוך לא להן, נגרמו להן נזקים כספיים כבדים. תביעה זו, לדברי גורמים המעורבים בנושא, הייתה הגורם המרכזי לעיכוב במועד הפעלת הכרמלית, שנקבע לאוקטובר האחרון במקביל לתחילת שנת הלימודים האקדמית, אך נדחה. ביום חמישי שעבר, פורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות", כי הצדדים מבקשים מבית המשפט דחייה בדיון שתוכנן לאותו היום, וזאת מאחר שהם נמצאים בשלבים סופיים של חתימת הסכם פשרה.

בבקשה למתן תוקף של פסק דין לפשרה, נכתב: "בלי להודות באיזו מהטענות שהעלה צד כנגד רעהו, ובלי לגרוע מזכויות ומחובות אחרות של הצדדים זה כלפי זה, לפי כל דין או הסכם, הוסכם לקבל את הצעת הפשרה של בית המשפט הנכבד…"

בהמשך מפורטים בבקשה הסעיפים, עליהם הסכימו הצדדים, וכך נכתב: "החוזה שנחתם בין התובעות (החברות האוסטריות – ב"כ) והנתבעת 1 (יפה נוף – ב"כ)… בקשר עם פרויקט הרכבל ממפרץ חיפה לטכניון ואוניברסיטת חיפה יומחה על קרביו וכרעיו לנתבעת 2 (נתיבי ישראל, אליה הועבר הפרויקט מיפה נוף על פי החלטת משרד התחבורה – ב"כ). כל החשבונות מטעם דופלמאייר ייבדקו על ידי נתיבי ישראל, וזאת הן ביחס לחשבונות שעילתם בתקופה שקדמה למועד העברת האחריות על ניהול וביצוע הפרויקט לנתיבי ישראל והן ביחס לחשבונות שעילתם לאחר מועד זה. נתיבי ישראל תגיש את החשבונות שאושרו על ידה לאישור הנתבע 3 (משרד התחבורה – ב"כ). משרד התחבורה יבדוק את החשבונות המוגשים בהתאם לנהליו".

עוד נכתב בבקשה: "מובהר כי יחול עקרון הרציפות, כלומר: כל תשלום המגיע לדופלמאייר במסגרת הפרויקט ישולם על ידי משרד התחבורה, באמצעות נתיבי ישראל, ככל שמשרד התחבורה יאשרו, וזאת בין אם התשלום מגיע עבור התקופה שבה הפרויקט נוהל על ידי יפה נוף ובין אם הוא מגיע עבור התקופה שבה הפרויקט מנוהל על ידי נתיבי ישראל.

"דופלמאייר יגישו לנתיבי ישראל את כל החשבונות שטרם שולמו בהתאם לאבני הדרך בפרויקט (לא כולל חריגים ותביעות). נתיבי ישראל תמסור את התייחסותה המנומקת בכתב לחשבונות הנ"ל, בין אם החשבונות אושרו על ידה ובין אם לאו, בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ-21 יום לאחר קבלת החשבונות הנ"ל לידה. בנוסף, דופלמאייר יגישו לנתיבי ישראל את החשבון הסופי בגין הפרויקט בתוך 30 יום מקבלת תעודת השלמה מנתיבי ישראל, או 30 יום מהמועד בו נתיבי ישראל תמסור את התייחסותה לחשבונות הנ"ל, לפי בחירתה של דופלמאייר".

סעיף נוסף דן בעניינה של יפה נוף, וכך נכתב בו: "יפה נוף תעביר לנתיבי ישראל עותקים מכל המסמכים הרלוונטיים המשויכים לפרויקט ואשר עדיין מצויים אצלה. ככל שיחסרו לנתיבי ישראל מסמכים או פרטי מידע אחרים, לשם בדיקת חשבונות המתייחסים לתקופת ניהול הפרויקט על ידי יפה נוף, ובכלל, היא תפנה ליפה נוף בבקשה ספציפית ויפה נוף תסייע לה ככל יכולתה. יפה נוף תחזיר לתובעות את ערבות הביצוע מיד עם קבלת פסק הדין להסדר זה. מוסכם, כי הערבות תימסר לידי בא כוח דופלמאייר בנאמנות עד לאחר הפקדת הערבות החלופית כהגדרתה להלן. עם מסירת ערבות הביצוע לבאי כוחה של דופלמאייר, תמסור דופלמאייר לנתיבי ישראל ערבות ביצוע בסכום זהה ובאותם תנאים לפי הוראות החוזה המקורי. מובהר כי הערבות החלופית תשמש גם כערבות בדק. הערבות כאמור תוגש עד ליום 17 בינואר 2022 או בתוך שבעה ימי עסקים ממועד מסירת ערבות הביצוע לידי באי כוחה של דופלמאייר, לפי המאוחר מביניהם".

 

Изображение

הרכבלית (צילום: עופר בן עוז)

 

The post הרכבלית: בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שהושג בין הצדדים appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer