[colbonews.co.il] החל מ-1 בינואר: קליש-רותם תוכל לעמוד בראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 2 года
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
дек 2021 26 20:03

[colbonews.co.il] החל מ-1 בינואר: קליש-רותם תוכל לעמוד בראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

ראש העירייה עינת קליש-רותם תסיים ב-1 בינואר את התקופה, שבה נאסר עליה לשמש יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה או חברה בוועדת המשנה של הוועדה המקומית בשל עבירת הבנייה שבה הורשעה בבית המשפט לעניינים מקומיים בחדרה במארס 2018. מכיוון שקליש-רותם הורשעה ללא קלון לא נמנע ממנה להתמודד על ראשות העיר.

עם זאת, כפי שפורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות", המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ הגיע להסכמה משותפת עם עיריית חיפה, לפיה קליש-רותם כן תוכל לשמש חברה במליאת הוועדה המקומית. לאור הסכמה זו, שזכתה לכינוי "המתווה", הגישה עמותת שומרי הסף, באמצעות עוה"ד ליאור דץ ויוסי אור-הכהן, עתירה לבג"ץ, שבה ביקשו מהיועץ המשפטי לממשלה הסברים – מדוע בפסק הדין שבו הורשעה קליש-רותם בעבירות בנייה, הוא לא פעל לפי סעיף 44ב' לחוק התכנון והבנייה, הקובע, כי אדם שהורשע בעבירות בנייה לא יוכל לכהן כחבר במוסד תכנון אם לא חלפו שבע שנים מיום הרשעתו; כמו כן הם ביקשו לדעת מדוע בזמן שסעיף זה לא הופעל, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, הגיע ל"מתווה" עם העירייה.

תשובתו של היועץ המשפטי בעתירה זו חשפה את עמדתו באשר לעבירה שבה הורשעה קליש-רותם וכללה הודאה בטעויות בקבלת ההחלטות. "היועץ המשפטי לממשלה רואה את העבירות שביצעה המשיבה (קליש רותם – ב"כ) בחומרה, והדברים באו לידי ביטוי במסגרת ההליך הפלילי שהתנהל בעניינה, בו התובע מטעם הוועדה המקומית, המונחה על ידי המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, התנגד לאי הרשעתה של המשיבה. זאת ועוד, על אף שהוחלט שיש קושי בלתי מבוטל בפנייה עדכנית לבית המשפט המרשיע… ברי שלנוכח מהות העבירות שבביצוען הורשעה המשיבה, וכן לנוכח ההיבטים הציבוריים שבדבר, סוכם עימה, כי היא לא תכהן כיושבת ראש ועדת התכנון המקומית ואף לא תהיה חברה בוועדת המשנה, עד 1 בינואר 2022. הנה כי כן, היועץ המשפטי לממשלה סבר, ועודנו סבור, כי העבירות בהן הורשעה המשיבה הן חמורות… בשים לב לחומרה שרואה היועץ המשפטי לממשלה בעבירות דוגמת אלו שביצעה המשיבה, הרי שהיה מקום לבחון הגשת ערעור, ולו ביחס לקביעת בית המשפט באשר לקלון הנלווה לעבירות".

בקשתה של "שומרי הסף" להאריך את התקופה שבה נאסר על קליש-רותם לכהן כיו"ר הוועדה המקומית – נדחתה על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

השבוע פסק בית המשפט העליון על מחיקת העתירה של "שומרי הסף", אך את הוצאות המשפט השית על המדינה. "נוכח ההכרה בכשלים שנפלו בהתנהלות הרשויות ותרומת העתירה להנעת תהליך בחינה והפקת לקחים הצופים פני עתיד, תישא המדינה בהוצאות העותרת בהליך דנן בסך 7000 שקלים", נכתב בפסק דין.

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט ניל הנדל, כתב עוד בפסק הדין: "דין העתירה הקונקרטית שלפנינו – להימחק. זאת, בהתאם לתגובת העותרת להודעת היועץ המשפטי לממשלה, ממנה עולה כי היא אינה עומדת עוד על הסעדים שביקשה בעתירה – הן בהקשר של פנייה לבית המשפט, לפי סעיף 44ב(ב) לחוק התכנון והבנייה, והן בהקשר של היקף המתווה שאימץ היועץ. במאמר מוסגר, אעיר כי העותרת והיועץ המשפטי לממשלה שותפים להנחה הבסיסית, לפיה היועץ מחזיק בסמכות לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים בחדרה, לאחר תום ההליך הפלילי, בבקשה לבחון את המשך כהונת המשיבה במוסדות התכנון. ברם, דברי ימי החקיקה מלמדים כי הסמכות הקבועה בסיפא של סעיף 44ב(ב) נועדה, בעיקרה, למצבים שבהם 'שתיקת' פסק הדין המרשיע נובעת מחוסר הרלוונטיות של סוגיית הכהונה במועד מתן פסק… ההנחה כי המחוקק הסמיך את היועץ המשפטי לממשלה לנקוט 'מקצה שיפורים' מאוחר, בנסיבות שבהן ניתן היה להידרש לסוגיית הכהונה בזמן אמת, אינה מובנת, אפוא, מאליה – אם כי, נוכח זניחת טענות העותרת כלפי החלטת היועץ, אין צורך להכריע בסוגיה.

"בנסיבות אלה, ובהתחשב בכך שהמתווה אושר זה מכבר, והמשיבה מילאה – לדעת היועץ המשפטי לממשלה ויתר המשיבים – את התחייבויותיה על פיו, אין להתיר כעת לעותרת להעלות 'השגות' חדשות כלפיו. על כן, בשים לב להסכמת היועץ המשפטי לממשלה ליידע את העותרת על הפרה עתידית של המתווה מצד המשיבה ולהעניק לה זכות טיעון בעניין, ולאור חוסר הבהירות של הבקשה למנוע מהמשיבה להפעיל את סמכויותיה כיו"ר מחוץ לישיבות הוועדה, הטיפול בחלק זה של העתירה בא אל קיצו. זאת, כמובן, על יסוד ההנחה שהמשיבה תוסיף לפעול בהתאם למתווה שהוצע, למעשה, על ידה.

 

The post החל מ-1 בינואר: קליש-רותם תוכל לעמוד בראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer