[colbonews.co.il] מהלומה לעירייה: ועדת הערר המחוזית ממליצה לא להאריך את ההסמכה של הוועדה המקומית כ"עצמאית מיוחדת"

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
май 2022 08 07:20

[colbonews.co.il] מהלומה לעירייה: ועדת הערר המחוזית ממליצה לא להאריך את ההסמכה של הוועדה המקומית כ"עצמאית מיוחדת"

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

ועדת הערר המחוזית חיפה ממליצה לא להאריך את הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כוועדה עצמאית מיוחדת. כך עולה מתשובות ועדת הערר לשאלון שנשלח אליה, ופרטיו הגיעו לידי "כלבו – חיפה והקריות".

בתשובה לשאלה "האם תוכניות שהגיעו לוועדת הערר, לאחר שנקלטו ונדונו בוועדה המקומית, נמצאו ערוכות ברמה מקצועית נאותה", נכתב: "יש אי בהירויות בתוכניות וקושי להסביר חלק מהשיקולים".

בתשובה לשאלה "האם חברי ועדה הגישו בחמש השנים האחרונות עררים על החלטות הוועדה בנושאי תכנון (תב"ע), נכתב: "לא. הוגשו מספר עררים בנושאי רישוי".

בתשובה לשאלה "האם העררים שהוגשו בשנה האחרונה בנושאי תכנון מעידים על היעדר מקצועיות מצד הוועדה", נכתב: "בחלקם. ניכר שחלק מבדיקות הרישוי אינן מלאות או שגויות. פעמים רבות, ערב דיון, מתגלות טעויות שעשה הצוות החדש בוועדה. עררים רבים מוגשים בשל אי קבלת החלטה. מספר מקרים בהם החלטות של ועדת ערר לא יושמו".

בתשובה לשאלה "האם עררים שהוגשו בשנה האחרונה בנושאי רישוי, הקלות ושימושים חורגים מעידים על היעדר מקצועיות מצד הוועדה", נכתב: "נראה שיש הרבה טעויות ותיקונים בדיעבד של שגיאות בהחלטות".

בתשובה לשאלה "האם הוועדה ידעה להסביר את החלטותיה בנושאי רישוי, הקלות וש"ח באופן מקצועי ושקול", נכתב: "בחלקן. ניכרות השפעות פוליטיות".

בתשובה לשאלה "מה היה אחוז העררים כנגד החלטות הוועדה בנושאי תכנון, שוועדת הערר קיבלה", נכתב: "שני עררים שעניינם תוכנית מקומיות הוגשו בשנים 2022-2021 ושניהם הוחזרו לוועדה המקומית לדיון חוזר". המילים "הוחזרו לוועדה המקומית" הודגשו.

בתשובה לשאלה "מה היה אחוז העררים כנגד החלטות הועדה בנושאי רישוי, הקלות וש"ח, שוועדת הערר קיבלה", נכתב: "סך כל התיקים הסגורים של חיפה לשנת 2022-2021 – 95 תיקים. מתוכם 20 החלטות, בהן הערר התקבל / התקבל חלקי / התקבל בתנאים".

בתשובה לשאלה "האם לדעתך ניתן לסמוך על הוועדה המקומית ולהרחיב את סמכויותיה התכנוניות", נכתב: "יש תחושה של אי סדר בוועדה. החלטות לא מאושרות מסיבות פוליטיות. בדיקת ההיתרים בחלקה אינה מלאה. במצב הנוכחי כדאי לשוב ולשקול".

לסיכום, לשאלה "האם אתה ממליץ להסמיך את הוועדה המקומית, ואם כן לכמה שנים", השיבה הוועדה: "כן כעצמאית. בשלב זה, לא כעצמאית מיוחדת".

 

The post מהלומה לעירייה: ועדת הערר המחוזית ממליצה לא להאריך את ההסמכה של הוועדה המקומית כ"עצמאית מיוחדת" appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer