[colbonews.co.il] עורכי דינו של רו"ח ברלב לבית המשפט: הביקורת החקירתית בעניינה של נקש ושמות הקוד היו ידועים לראש העיר

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июн 2022 30 00:04

[colbonews.co.il] עורכי דינו של רו"ח ברלב לבית המשפט: הביקורת החקירתית בעניינה של נקש ושמות הקוד היו ידועים לראש העיר

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

התפתחות בפרשת העסקתו של רואה החשבון יהודה ברלב על ידי העירייה לצורך ביצוע ביקורת חקירתית – רכש.

כפי שפורסם לראשונה במארס האחרון ב"כלבו – חיפה והקריות", משרד רואי החשבון ברלב הגיש לבית משפט השלום בעיר תביעה נגד עיריית חיפה, שבה הוא טוען, כי הפרה את הסכם ההתקשרות איתו. לטענת ברלב,  מחודש יולי האחרון ועד סיום ההתקשרות איתו בחודש נובמבר, העירייה לא שילמה לו את סכומי החשבוניות שהוגשו לה. מבית המשפט ביקש ברלב לחייב את העירייה לשלם לו סכום של 538,590 אלף שקלים בצירוף ריבית והצמדה.

העירייה הגישה לבית המשפט כתב הגנה, שבו, התייחסה, בין השאר לביקורת החקירתית. מכתב ההגנה: "התובעת ערכה 'ביקורת חקירתית', לה נתנה את השם המפוצץ 'דוח ביקורת חקירתית – רכש'. בדיעבד הסתבר, כי מדובר בשם מכובס למסע הכפשות וציד בעניינה של חברת מועצת העיר חיפה. בחינת דוח הביקורת החקירתית – כפי שהוצגה לעירייה – העלתה כי לא נפל כל דופי בפועלה של חברת מועצת העיר, והדוח אינו אלא גבב של אמירות שהן לכל היותר Wishful Thinking של התובעת (משרדו של ברלב – ב"כ). בבוטות ייאמר – הדוח לא שווה את הנייר עליו נכתב. והחמור מכל, התובעת מסרבת סירוב מוחלט להשיב לשאלה – מי הזמין את הביקורת החקירתית אותה הכתירה התובעת בשם 'דוח ביקורת חקירתית – רכש'".

עתה הגיע לידי "כלבו – חיפה והקריות", כתב התשובה, שהגישו עורכי הדין שרית שהרבני ואילון עישר, באי כוחו של ברלב, לכתב ההגנה של העירייה שבו נכתב במענה לטענת העירייה: "במקרה זה העבודה הוזמנה על ידי לשכת ראש העיר שגם הנחתה את התובעת (משרדו של ברלב – ב"כ)… לשם הדוגמה בלבד, בסעיף 30.3 לכתב ההגנה רומזת הנתבעת, כי הביקורת החקירתית בעניין 'רכש' לא הוזמנה על ידי הנתבעת. טענה זו הינה דוגמה לטענה בעלמא ללא כל קשר למציאות. במקרה זה העבודה הוזמנה על ידי לשכת ראש העיר שגם הנחתה את התובעת. כלום רוצה הנתבעת לטעון שראש העיר אינו גורם מוסמך?".

נזכיר, כי במאי 2020, במקביל לביצוע הביקורת החקירתית בעניינה של חברת המועצה סופי נקש, פנתה ראש העירייה עינת קליש-רותם למבקר המדינה בבקשה לפתוח בבדיקת ניגודי עניינים לכאורה של נקש, כשלטענתה, העירייה ביצעה הזמנות מחברה של בעלה של נקש בשנים 2020-2014 ללא מכרז.

בעניין זה כתב מבקר העירייה בדוח הביקורת שפורסם אתמול: "לידי הביקורת הועבר דוח ביקורת חקירתית אחד המכונה 'דוח רכש', העוסק בחשש לניגוד עניינים, לכאורה, של חברת מועצת העיר, ולא בסוגיות נוספות הקשורות לתחום הרכש". בתגובת היועצת המשפטית לעירייה בעניין זה לדוח המבקר נכתב: "הנושא הוסדר באופן מלא וכולל בעריכת הסדר ניגוד עניינים, במסגרתו נקבע על ידינו, כי לא נמצאה ולא קיימת זיקה ישירה בין פעולות החברות הקשורות לחברת המועצה ותפקידיה השונים".

סעיף נוסף בכתב ההגנה שהגישה העירייה בתביעת ברלב עוסק בדוח שעות העבודה של ברלב בחודש ספטמבר 2021, תחת הכותרת "ניצול סמכויות וביקורת חקירתית לראש העיר".

שואלת העירייה בכתב ההגנה: "מהי הביקורת החקירתית אותה ערכה התובעת על ניצול סמכויות? מי הזמין את הביקורת? היכן תוצר הביקורת? איזו ביקורת חקירתית נערכה לראש העיר? האם ראש העיר הזמינה את הביקורת? היכן תוצר הביקורת?".

על כך משיבים באי כוחו של ברלב: "במסגרת כתב ההגנה מציינת הנתבעת (העירייה – ב"כ), כי בדוח שעות לחודש ספטמבר 2021 צוינה עבודה הנקראת 'ביקורת חקירתית לראש העיר' וכי לדבריה אין היא יודעת על איזו עבודה מדובר. במסגרת שאלה זו מנסה הנתבעת להיתמם שכן חקירה זו נעשתה בנושאים של שימוש לרעה בסמכויות מנהלים בעיריית חיפה, ועל כך ידעה היטב ראש העיר".

לשאלות העירייה בכתב ההגנה – מהו פשר המילים "השוד הגדול" ו"ביקורת חקירתית – ניצול מרות", שמופיעות בדוח השעות של ברלב בחודש אוקטובר, מי הזמין את הביקורת והיכן תוצריה, משיבים באי כוחו של ברלב: "הנתבעת מציינת, כי בדוח שעות לחודש אוקטובר 2021 בוצעו חקירות בשם 'ניצול מרות', 'השוד הגדול', וכי היא אינה יודעת באיזו חקירה מדובר ומי הזמין אותה. לא רק שעל חקירות אלו ידעו גורמים בנתבעת, אלא גם שמדובר בחקירה שהתבצעה בעקבות מידע עליו דיווחה התובעת לראש העיר במסגרת פגישות שהתקיימו עימה והתובעת עדכנה אותה אודות תוצרי חקירות אלו במסגרת הפגישות הנ"ל…".

Изображение

המייל שנשלח לראש העירייה קליש-רותם ולנחשון צוק

להוכחת דבריהם, צירפו באי כוחו של ברלב לכתב התשובה שלהם תיעוד של מייל שנשלח במארס 2020 מטעמו של ברלב לכתובות הדוא"ל הפרטיות של קליש-רותם ונחשון צוק ממרץ 2020. וכך נכתב במייל: 'לעינת ונחשון שלום, אנו נוהגים לתת כינויים לפרויקטים רגישים של ביקורת חקירתית. לפרויקט זה נתנו את הכינוי 'חנות מכולת'. מצ"ב עדכון, המתמקד במקומות שניתן להערכתנו לגבות סכומים מהותיים לטובת העיריה, בפרקי זמן מהירים יחסית. במקביל, אנו עובדים על הנושאים שלפעולות חריגות של נושאי משרה, שאינם כרגע בעדכון המצורף".

בהקשר זה כותבים באי כוחו של ברלב בכתב התשובה שלהם לכתב ההגנה של העירייה: "במסגרת כתב ההגנה מעלה הנתבעת טענות משונות לעניין התנהלות התובעת, טענות אשר לא נטענו כלל בכל מהלך התקשרות הצדדים. הנתבעת טוענת במסגרת כתב ההגנה כי דוח השעות 'מוצפן' ומכיל שמות המזכירים מבצעים צבאיים בין הצדדים, וזאת בניגוד להוראות ההסכם. ראשית, לא מובן מהיכן הסיקה הנתבעת כי דוחות השעות שהופקו על ידי התובעת אינם עומדים בתנאי ההסכם. תתכבד ותפנה התובעת לסעיפים הרלוונטיים בהסכם. כמו כן, השימוש בכינויים היה ידוע היטב לנתבעת, וזאת מאחר שמדובר היה בפרויקטים בעלי רגישות מיוחדת. מהות הפרויקט, כמו גם הכינוי שניתן לו, היו ידועים וחשופים למזמין העבודה. ראיה לכך חשבונות שהגישה התובעת לנתבעת בהתבסס על דוחות השעות שאושרו, שולמו כסדרם על ידי הנתבעת עד חודש יולי 2021. למותר לציין כי שימוש בכינויים לפרויקטים של ביקורת חקירתית הינו נוהל מקובל של התובעת מאז הקמתה לפני יותר מ-30 שנה והיה נחוץ גם בעניינה של הנתבעת, על מנת שלא יזלוג מידע למושאי ביקורת".

 

The post עורכי דינו של רו"ח ברלב לבית המשפט: הביקורת החקירתית בעניינה של נקש ושמות הקוד היו ידועים לראש העיר appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer