[colbonews.co.il] בקשה לתביעה ייצוגית נגד העירייה. הסכום: 80 מיליון שקל

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июл 2022 17 11:53

[colbonews.co.il] בקשה לתביעה ייצוגית נגד העירייה. הסכום: 80 מיליון שקל

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

בקשה לאישור תובענה כתביעה ייצוגית להשבת כספים המוחזקים על ידי עיריית חיפה הוגשה לבית המשפט המחוזי בעיר בשבתו כבית דין לעניינים מינהליים. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה שהגישה חברת פורט אין, שבבעלותה זכויות בכמה נכסי מקרקעין בעיר ואשר בניהולה בית מלון ברחוב יפו. לפי כתב התביעה, סכום התביעה הייצוגית נאמד ב-80 מיליון שקל.

על פי כתב התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד שרון חכים ממשרד אטיאס, גראור, וישניצקי, ענבר, חכים ושות', "תביעה זו באה לשים קץ להתנהלות הפסולה של הנתבעת (עיריית חיפה; ב"כ) אשר באופן שיטתי נוהגת בפרקטיקה פסולה, המנוגדת להוראות הדין, שבמסגרתה היא אינה נתבעת להשיב לנישומים את הכספים שאותם היא מחזיקה שלא כדין ואשר התקבלו בקופתה כתוצאה מגביית תשלומי חובה, לרבות תשלומי ארנונה. אמנם חלק מהגבייה נעשתה כדין, אך בשל אירועים שונים, ובכלל זה איחוד נכסים, הנחות, החלפת בעלות, שינויי ייעוד, קבלת מענקי קורונה, הנתבעת אינה זכאית עוד להחזיק בכספים אלה, ועליה להשיבם לנישומים".

עוד נכתב כי "על אף שנושא תביעה זו נדון מספר פעמים בבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ ואף הוכרע על ידי בית המשפט העליון, עדיין נוקטת הנתבעת ב'שיטת מצליח', ובניגוד גמור להוראות הדין וההלכה הפסוקה היא מותירה בקופתה סכומי עתק אשר הנישומים זכאים לקבלם בחזרה. הנתבעת פועלת בניגוד להלכה הפסוקה שכן היה עליה לפעול כדלקמן – לפנות באופן יזום ולאתר את חברי הקבוצה אשר להם יתרות זכות ברישומיה; לפעול לקיזוז חובותיהם של חברי הקבוצה (הנישומים אשר להם יש חובות ארנונה שוטפים) אל מול יתרות הזכות שנצברו לזכותם בהתאם להוראות חוק קיזוז מסים; על הנתבעת להשיב לחברי הקבוצה את יתרות הזכות שלהם בתוספת ריבית והצמדה".

כמו כן נכתב: "יובהר כי הנתבעת נוהגת באופן פסול זה באופן שיטתי ומתעשרת שלא כדין על חשבונם של הנישומים, מקום שבו היא מותירה בידיה כספים אלה שמוטלת עליה חובה להשיבם לידי הנישומים. למען הסדר הטוב יצוין כבר עתה כי לרשות המקומית הסמכות לפי דין לחייב ולגבות תשלומי חובה שונים. לצד סמכות זו יש החובה על רשות להשיב כספים שגבתה שלא כדין, קרי ניגבו ביתר. הנתבעת אינה עומדת, במקרים רבים, בחובתה להשיב תשלומי חובה שניגבו ביתר. זוהי התביעה בתמצית".

מלבד הבקשה לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית מתבקש בית המשפט לקבוע על השבת כל יתרות הזכות הרשומות בספריה של העירייה נכון למועד הגשת בקשה זו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשיעור של 0.5 אחוז לחודש בגין התקופה שמיום היווצרות יתרת הזכות ועד ליום ההשבה בפועל; ולקבוע כי על העירייה להשיב סכומים אלה בצירוף רכיב הריבית לכל הנישומים שהושבו להם יתרות זכות במהלך השנתיים שקדמו להגשת בקשת האישור.

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "העירייה סבורה שדינה של התובנעה להידחות, והיא תגיש את נימוקיה כמקובל לבית המשפט".

 

The post בקשה לתביעה ייצוגית נגד העירייה. הסכום: 80 מיליון שקל appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer