[colbonews.co.il] חנ"י דורשת מצופי ים ויורדי ים זבולון לפנות את הקישון מסיבות בטיחותיות

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 3 года 2 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
сен 2022 14 17:57

[colbonews.co.il] חנ"י דורשת מצופי ים ויורדי ים זבולון לפנות את הקישון מסיבות בטיחותיות

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

חברת נמלי ישראל (חנ"י) פנתה לתנועת צופי ים חיפה ולאגודת יורדי ים זבולון בדרישה להתפנות מהמקרקעין שבו הן פועלות בקישון. בצעד זה מאותתת חנ"י גם לעיריית חיפה כי היא נחושה לפנות את אגודות השיט הפועלות בקישון למרות הסחבת שנוקטת העירייה בפינוין אל החוף השקט, כפי שהוסכם בין הצדדים.

במכתב ששלחה חנ"י, באמצעות משרד עורכי הדין שרויאר ושות', לצופי הים וליורדי הים נכתב: "הנכם מחזיקים בשטח המצוי בשפך הקישון בצמוד לתחנת הכוח ואשר לחנ"י זכויות בהם. כידוע לכם, מבלי לגרוע מתוקפו של פסק דין הפינוי, ולפנים משורת הדין, עליכם להסדיר זמנית את שהייתכם בשטח, מבלי שתיפגע זכותה של חנ"י למימוש פסק דין הפינוי ומבלי להקנות לכם זכות כלשהי במקרקעין. במסגרת זאת חתמתם על כתב התחייבות המסדיר זמנית את שהייתכם בפועל במקרקעין עד לסך הכל שלוש שנים המסתיימות ב-31 בדצמבר 2022 ו/או עד להעתקת פעילותכם לחוף השקט, המוקדם מביניהם. כתב ההתחייבות מוסיף וקובע כי חנ"י תהיה רשאית לבטל את ההרשאה בכל מקרה של הפרה יסודית שלכם ומכל סיבה שהיא, לרבות אם יידרש השטח לצרכי פיתוח הנמל, וזאת בהודעה מוקדמת של 90 ימים".

עוד נכתב כי "חנ"י עשתה ניסיונות רבים להגיע להבנות בכל הנוגע לאפשרות העתקת פעילותכם לוף השקט, וזאת לפנים משורת הדין וכמחווה של רצון טוב. למרבה הצער, ניסיונות אלה לא צלחו חרף מאמציה של חנ"י, וזאת בעיקרו של דבר בשל היעדר שיתוף פעולה מצד עיריית חיפה, ולנוכח דרישות בלתי סבירות שהועלו מטעמכם. לפי מה שנמסר לחנ"י, לא ניתן יותר לקיים את הפעילות בצורה בטיחותית, אך יתרה מכך – גם כשנעשו ניסיונות לקבוע כללי בטיחות הסתבר כי אינכם מקפידים על קיום כללי הבטיחות הקבועים בדין ובהנחיות רספ"ן (רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה; ב"כ) בכל הנוגע לפעילותכם במי הנמל, לרבות בכל הנוגע לחובה לתאם את פעילותכם עם גורמי הנמל השונים ולהקפיד על הפלגה בנתיב שהוגדר בהנחיית רספ"ן. יודגש כי בהתאם למידע שנמסר לנו מהגורמים הרלוונטיים, בפעילותכם בשיט בבריכת הנמל יש סכנה בטיחותית של ממש, ואין חנ"י יכולה להשלים עם מצב דברים זה".

בסיום המכתב מדגישה חנ"י כי אין בכוונתה לתת ארכה נוספת לביצוע פסק הדין ו/או לתת הרשאה לשימוש נוסף כלשהו במקרקעין, וכי "לנוכח האמור לעיל, הנכם נדרשים לפנות את המקרקעין מכל אדם וחפץ השייכים לכם, וזאת לא יאוחר מ-31 בדצמבר, ולהחזיר את החזקה הבלעדית בהם לידי חנ"י".

 

The post חנ"י דורשת מצופי ים ויורדי ים זבולון לפנות את הקישון מסיבות בטיחותיות appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer