[colbonews.co.il] פרשת טורבינת הגז: בז"ן עתרה נגד הוועדה המחוזית

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 3 года 10 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
сен 2022 19 14:37

[colbonews.co.il] פרשת טורבינת הגז: בז"ן עתרה נגד הוועדה המחוזית

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

חברת בז"ן עתרה אתמול (ראשון) לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה והוועדה המשותפת לתכנון ובנייה מתחם בז"ן על תקן משיבה פורמלית. העתירה המינהלית הוגשה על רקע החלטת הוועדה המחוזית לא לאשר את בקשתה של בז"ן לקדם הקמת טורבינת גז בתחנת הכוח המונעת בגז טבעי.

בחודש יולי התקיים דיון בוועדה המחוזית על הרחבת תחנת הכוח במתחם בז"ן, בהנחיית המשרד להגנת הסביבה, כדי לקדם הקמת טורבינת גז. טרם הדיון קרא איגוד ערים מפרץ חיפה לחברי הוועדה לא לאשר את בקשתה של בז"ן. בסיום הדיון פרסם מינהל התכנון הודעה שבה נכתב: "הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה בראשותו של איתמר בן דוד דנה בבקשת חברת בז"ן להורות למשרד להגנת הסביבה להכין הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לצורך הקמת תחנת כוח חדשה המופעלת על גז טבעי במתחם בז"ן. לאחר דיון שבו נשמעו כל הגורמים הרלוונטיים החליטה הוועדה לא לאשר בשלב זה את בקשת בז"ן ולחזור ולדון בבקשה לאחר שיתקיימו מספר פעולות. הוועדה ביקשה מבז"ן לחזור ולדון עם המשרד להגנת הסביבה בהיבטים הסביבתיים שעלו בדיון. כמו כן, הוועדה תבקש את עמדתה של הוועדה המשותפת של בז"ן, את התייחסות הצוות המקצועי המוביל את תמ"א 75 במטה מינהל התכנון, ואת עמדת צוות המשא ומתן ליישום פינוי המפעלים במתחם בז"ן, וכל זאת כדי להבטיח את מימוש התוכנית הלאומית לפינוי מפעלי בז"ן".

בעתירה הבהירה בז"ן כי אין מדובר בהקמת תחנת כוח חדשה אלא בהוספת טורבינה לדוד שכבר קיים בתחנת הכוח ואשר נועד לשפר את יכולת יצור האנרגיה העצמית של המפעל: "על מנת להפחית את התלות החיצונית באספקת החשמל הדרושה לפעילותה ולייצר חשמל באופן יעיל יותר, לאחרונה החלה בז"ן לקדם תוכנית להקמת טורבינה לייצור חשמל מבוססת גז בצמוד לדוד קיטור קיים במתחם בז"ן באופן שישפר את יכולת ייצור האנרגיה העצמית של בז"ן, וזאת במסגרת תוכנית מפורטת שתוכן לשם כך. יצוין כי דוד הקיטור הקיים, אשר נועד במקור להשבת חום שיורי, הותקן בראייה צופה פני עתיד, כך שכאשר הדבר יתאפשר, הפרויקט יושלם על ידי התקנת הטורבינה החסרה על מנת לאפשר השבת החום המופק ממנה תוך הגדלת היעילות האנרגטית – היא הטורבינה נשוא עתירה זו. כמו כן, כבר עתה יצוין כי על פי בדיקותיה והערכותיה של בז"ן, הקמת טורבינת גז כאמור תפחית את פליטות גזי החממה בהיקף משוער של כ-95 מיליון טון לשנה ולא תביא להגדלת הפליטות מעבר למצב הקיים – הכל בהתאם להיערכות החברה למדיניות שינויי האקלים של מדינת ישראל ובהתאם להוראות תוכנית אשר חלה על המתחם – חפאג 1200ב'".

בעתירה מפרטת בז"ן על תוכנית חפאג: "בדצמבר 2020 אישרה הוועדה תוכנית מתאר מקומית (חפאג 1200ב') אשר מכוחה ניתן להרחיב את תחנת הכוח הקיימת במתחם בז"ן, וזאת באמצעות תוכנית מפורטת שתוגש לצורך כך, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו. במילים אחרות – במסגרת החפאג שאושרה על ידי הוועדה עצמה רק לאחרונה, ולאחר הליכים משפטיים ממושכים, ניתן להקים או להוסיף במתחם בז"ן מתקני אנרגיה שיאפשרו לבז"ן להרחיב את ייצור החשמל המשמש לצורך פעילות המפעלים במתחם בז"ן".

 

The post פרשת טורבינת הגז: בז"ן עתרה נגד הוועדה המחוזית appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer