[colbonews.co.il] חנ"י ובז"ן מתנגדות להסמכת מפקחים מרשות נחל הקישון

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
ноя 2022 15 13:09

[colbonews.co.il] חנ"י ובז"ן מתנגדות להסמכת מפקחים מרשות נחל הקישון

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

חברת נמלי ישראל (חנ"י) וחברת בתי הזיקוק לנפט (בז"ן) מתנגדות להחלטת מועצת רשות נחל הקישון להסמכת מפקחים – החלטה שהתקבלה במועצת הרשות ב-3 באוקטובר. במכתב ששלחו חנ"י ובז"ן לרשות הן טוענות כי ההחלטה התקבלה שלא כדין ובניגוד לכללי מינהל תקין, ובחנ"י אף מגדילים לעשות ודורשים לבטל את ההחלטה.

רשות נחל הקישון הוקמה בשנת 1994 על ידי המשרד להגנת הסביבה במטרה לנהל את פרויקט שיקום הנחל, למנוע מפגעים כמו זיהום מים, ולשמור על הנוף, וחברים בה נציגי רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה וגם נציגים של חנ"י ובז"ן. בישיבתה של מועצת הרשות בתחילת אוקטובר ביקשה הרשות לעגן את הסמכויות האופרטיביות שמוקנות למפקחים מטעמה.

בצו רשויות נחלים ומעיינות לא נקבעו הסמכויות הביצועיות של המפקחים של רשויות הנחלים השונות, אך היועצים המשפטיים של רשות נחל הקישון עוה"ד אלי וילצ'יק והדס ברוה מסרו חוות דעת ולפיה יש למפקחים סמכות לדרוש מכל אדם למסור את שמו ולהציג תעודה מזהה, לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך, לבצע בדיקות ולערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים, ולמסור אותן למעבדה. "מאחר ומדובר ברשות קטנה שבה תשעה עובדים בלבד, אשר עובדים בקשר הדוק זה עם זה ומסייעים זה לזה באופן שוטף, איננו רואים מניעה חוקית להסמיך כמפקחים את כלל עובדי הרשות", ציינו היועצים המשפטיים. ההחלטה להסמיך את המפקחים עברה כאמור במועצת הרשות, אך חנ"י ובז"ן מסרבות לקבלה.

ביום ראשון שלח בא כוחה של חנ"י עו"ד גדעון שרויאר מכתב למנכ"לית רשות נחל הקישון שרון נסים בדרישה לבטל את ההחלטה בטענה שהיא התקבלה שלא כדין. "מחוות הדעת שהוצגה לקראת הדיון ב-3 באוקטובר עולה כי בדיון שהתקיים ב-15 בספטמבר ואשר כבר בו התבקשה העלאת הנושא לסדר היום, עדיין לא הונחה בפני הנוגעים בדבר ברשות הנחל כל חוות דעת שהיא אשר על פיה ניתן לומר כי קיימת סמכות חוקית להסמיך מפקחים. נוכח זאת עולה תמיהה כיצד נושא כזה הועלה לדיון עוד קודם שהתקבלה חוות דעת משפטית. על אף האמור לעיל והגם שכל שביקש מנכ"ל חנ"י היה שהות של פרק זמן נוסף על מנת ללמוד את הנושא ולהיערך אליו כפי שנדרש מנציגו של כל חבר מועצה סביר, ועל אחת כמה וכמה מכזה הממלא תפקיד ברשות ציבורית, הוחלט על ידכם לקיים בכל זאת את הדיון בנושא ואף לקבל את ההחלטה, וזאת שלא כדין. הגם שהנכם אמורים להכיר היטב את האחריות הכרוכה במילוי תפקידו של נציגו של חבר במועצת רשות הנחל, החלטתם לפעול באופן חד צדדי ובניגוד גמור לכללי מינהל תקין ולהעביר החלטה כה מהותית ומשמעותית בעלת השלכות רוחב, אשר לא היתה כל דחיפות לקבלה באופן כה מהיר ונחפז, וזאת באופן המהווה 'מחטף' לכל דבר ועניין".

 

The post חנ"י ובז"ן מתנגדות להסמכת מפקחים מרשות נחל הקישון appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer