[colbonews.co.il] מבקר המדינה: העמידה במועד להפסקת הפעילות הפטרוכימית – בספק

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
мар 2024 19 16:49

[colbonews.co.il] מבקר המדינה: העמידה במועד להפסקת הפעילות הפטרוכימית – בספק

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (שלישי) דוח ביקורת מעקב על פעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה. הביקורת נועדה לבחון את מצב הטיפול הממשלתי בשני מישורים עיקריים – הפעולות הממשלתיות לקידום מענה יסודי ארוך טווח לבעיית הזיהום באזור, והפעולות הממשלתיות לצמצום הזיהום הקיים ממפעלים, מכלי שיט ומנמלים בתקופת הביניים עד למתן מענה יסודי וארוך טווח.

ביוני 2019 פרסם מבקר המדינה דוח ביקורת מיוחד שעסק בהיבטים שונים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ, והצביע על היעדר ראייה ממשלתית מתכללת ואסטרטגיה ארוכת טווח לפיתוח המפרץ, אגב התחשבות בצורך לצמצם את זיהום האוויר השורר בו. ביקורת המעקב העלתה כי בוצעה התקדמות של ממש בכמה היבטים, ובהם אישור החלטת הממשלה 1231, שבה הוכרז על קידום אסטרטגיה לפיתוח מפרץ חיפה שתתמקד בשיפור איכות החיים של תושבי האזור, בין השאר באמצעות הפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ; הקמת ועדת היגוי בין משרדית ומינהלת ייעודית; התקנת התקנות שנועדו לצמצם פליטת מזהמים לאוויר מכלי שיט; ואישור תוכנית המתאר הארצית "שער המפרץ" לשינוי אזור מפרץ חיפה.

לצד זאת נמצא כי חלק מהליקויים שצוינו בדוח הקודם ואשר נוגעים לדיווח לממשלה על מידת יישום תוכניות לאומיות לצמצום זיהום אוויר בארץ בכלל ובמפרץ חיפה בפרט, לפיקוח על פליטות מזהמים לאוויר ממפעלים ולדיגומים תקופתיים בארובות לא תוקנו או תוקנו במידה מועטה. כמו כן הועלו פערים בטיפול בנושאים שלא נבדקו בביקורת הקודמת באשר לזיהום אוויר מכלי שיט ומנמלים ובאשר למידע שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם לציבור על פליטת מזהמים מארובות במפעלים:

מבקר המדינה מצא כי המועד להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בשנת 2029, שנקבע בתוכנית העבודה של ועדת ההיגוי והמינהלת, לא עוגן בהחלטת ממשלה, ולפיכך מידת המחויבות לעמוד בו היא פחותה. הסיכונים העיקריים שעלולים להקשות את מימוש ההחלטה הם אי ודאות בעניין קבלת התקציבים הנדרשים ליישום; קשיים באישור תוכניות סטטוטוריות להקמת תשתיות חלופיות לפעילות התעשייה הפטרוכימית, בין השאר בשל התנגדויות רשויות מקומיות ותושביהן להקמת תשתיות חלופיות אלה בשטחן; קשיים בהגעה להסכמות במשא ומתן עם המפעלים על הפסקת פעילותם; וכישלון אפשרי של מכרזים להקמת מתקני הובלה ומתקנים לאחסון מקורות אנרגיה.

עוד מצא המבקר כי בניגוד לחובתו, המשרד להגנת הסביבה לא מסר לממשלה במשך כשלוש שנים, בין 2019 ל-2021, מידע ותובנות באשר למידה שבה יושמו התוכניות הלאומיות לצמצום זיהום האוויר במדינה בכלל ובמפרץ חיפה בפרט. בכך נפגעה יכולתה של הממשלה לבחון בשנים אלה את האופן שבו היא מילאה את התחייבויותיה לציבור כפי שאושרו בתוכניות הלאומיות, ולשקול לנקוט פעולות לצמצום פערים במידת הצורך. כמו כן נפגעה זכות הציבור לקבל מידע סביבתי משמעותי.

כמו כן נמצא כי בשנת 2022 שיעור בדיקות הפתע שביצע המשרד להגנת הסביבה ושבהן התגלו חריגות וחריגות חמורות מתקני הפליטה היה גדול פי יותר מארבעה משיעור הבדיקות התקופתיות שביצעו המפעלים ושבהן התגלו חריגות וחריגות חמורות, יותר מפי מחמישה משיעור הבדיקות שבהן התגלתה חריגה (ב-8.3 אחוזים מבדיקות הפתע לעומת 1.6 אחוז מהבדיקות התקופתיות) ופי שניים משיעור הבדיקות שבהן התגלתה חריגה חמורה (ב-1.2 אחוז מבדיקות הפתע לעומת 0.6 אחוז מהבדיקות התקופתיות). פערים דומים נמצאו גם בשנת 2021. הליקוי מתחדד שכן מתשובת המשרד להגנת הסביבה עולה כי הוא מודע לכך שבדיקות תקופתיות שמבצעים המפעלים נעשות לאחר פעולות שנועדו לשפר את ממצאי הבדיקה, ומשכך הן לא משקפות את הפליטות השגרתיות במפעל.

 

The post מבקר המדינה: העמידה במועד להפסקת הפעילות הפטרוכימית – בספק appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer