[colbonews.co.il] דוח מבקר המדינה: ביקורת קשה על אתו"ס והעירייה

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июл 2020 15 06:34

[colbonews.co.il] דוח מבקר המדינה: ביקורת קשה על אתו"ס והעירייה

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שהתפרסם היום (שלישי) חושף ביקורת קשה על אתו"ס – החברה לאמנות, תרבות וספורט של עיריית חיפה – ועל הממשקים ביניהן. הבדיקה נערכה בחודשים מאי-ספטמבר 2019, ובמסגרתה בדק משרד המבקר היבטים שונים הנוגעים לחברה, ובהם תחומי פעילותה, העברת נכסים בין החברה לעירייה, הרכב דירקטוריון החברה, התקנון והתקציב שלה; המבנה הארגוני וכוח האדם המועסק בה, מכרזים והתקשרויות של החברה.

באשר ליחסי הגומלין בין העירייה לאתו"ס קובע מבקר המדינה כי "העירייה ואתו"ס לא הסדירו את יחסי הגומלין ביניהן בנושא הפקת האירועים המצוי בליבת פעילותה של החברה. כך למשל בכל הקשור לתהליכי העבודה בין הצדדים, לקביעת לוחות הזמנים משלב התכנון ועד גמר הביצוע של האירועים, ולהיבטים הנוגעים לתוכן, לכספים ולארגון של ההפקות".

בתשובה לכך מסרה ראש העיר עינת קליש רותם בחודש ינואר כי "מדובר בסוגיה שאינה מוסדרת – לא ברמה הפרוצדורלית, לא ברמה החוקית, ובוודאי שלא ברמה הניהולית, בהיעדר נוהלי עבודה רשמיים וכתובים בין שתי הישויות". אתו"ס מסרה בתשובתה מפברואר 2020 כי היא תפעל ליישם את המלצת משרד מבקר המדינה.

עוד קובע המבקר כי "העירייה הרחיבה את תחומי פעילותה ואחריותה של אתו"ס שלא לפי ייעודה המקורי, בלי לבחון את ההשפעות שיש לכך על גופים עירוניים אחרים העוסקים באותם תחומי פעילות ואת כפילות התפקידים שנוצרה עקב כך בין אתו"ס לגופים עירוניים אלה".

בתשובתה של קליש רותם נמסר כי לא מדובר רק במצב של כפילות אלא במצב שבו כעשרה גופים שונים עסקו בשנים האחרונות בהפקות של אירועי תרבות ובידור בעיר, התחרו ביניהם ולעתים אף פגעו האחד בעבודתו של האחר. ראש העירייה הוסיפה כי לאחר שנכנסה לתפקידה היא הנחתה את כל הנוגעים בדבר שהאחריות להפקות אירועים המיועדים ליותר מכמה מאות משתתפים תהיה של אתו"ס בלבד. עוד מסרה קליש רותם כי לאחר שלמדה ובחנה את הנושא, אין בכוונתה להמשיך במתכונת הנוכחית. מאתו"ס נמסר כי ההחלטה על הרחבת תחומי הפעילות שלה התקבלה לנוכח הניהול הכלכלי היעיל של הפעילויות והנכסים שהועברו לאחריותה, כמו מתקני ספורט ואולמות.

בדוח נכתב גם כי לחברה אין מבנה ארגוני מעודכן ומאושר, והיא לא קבעה מנגנון לקביעת שכר העובדים. מנכ"ל אתו"ס יגאל זאבי מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2019 כי "עם אישור התקנון על ידי משרד הפנים יהיה ניתן להציג בפני דירקטוריון החברה הצעה לעץ מבנה, וכך תעשה החברה. מנהל לשכת התאגידים מסר בתשובתו כי יכין, בשיתוף עם מנכ"ל אתו"ס, עץ מבנה ארגוני הכולל הגדרות תפקיד, מתח דרגות ומסלולי קידום לכל אחד מעובדי החברה, יגיש אותו לדירקטוריון החברה לקבלת אישורו, ולאחר מכן הוא יוגש לאישור משרד הפנים". בנוגע לשכר נמסר כי "עם קביעת המבנה הארגוני שלה היא תקבע מדרגות שכר לעובדיה ותבחינים להעלאת שכרם ולקידומם".

עוד נכתב בדוח כי החברה "לא פעלה בנוגע לתרומות שהתקבלו באמצעות הקרן לחיפה בהתאם לנוהל משרד הפנים". בתשובתה של העירייה נמסר כי התנהלות זו היא חמורה וכי לנוכח החשיבות של הקרן לחיפה כגוף המגייס תרומות, ראש העיר תפעל להסדרת היחסים בין הקרן לבין העירייה והחברה. בתשובת החברה נמסר כי בעקבות הביקורת כינס המנכ"ל פגישה שבה סוכם כי החברה תפעל בהתאם להחלטותיה, וכי משנת 2019 יינתן ביטוי בדוחות הכספיים של החברה לתרומות שתקבל.

שני נושאים שבהם קיבלה אתו"ס ביקורת חיובית הם ניהול הנכסים שבאחריותה ("העירייה ואתו"ס הסדירו בשנת 2018 את נושא ניהול הנכסים שהועברו לאחריות החברה בהסכם אחד כולל ומקיף – הסכם בר רשות") וההנגשה ("הפעולות שביצעו העירייה ואתו"ס להנגשת המבנים שבאחריותה של החברה לאנשים עם מוגבלות ופעולות החברה להנגשת אתר המרשתת (אינטרנט) שלה ראויות לציון").

בדוח מתפרסם גם הגירעון של כמה מהגופים שבאחריותה של אתו"ס: "הגירעון של התזמורת עקב הפעילות (לפני חלוקת ההקצבות) היה בשנת 2018 יותר מעשרה מיליון שקל, של גן החיות כ-2.6 מיליון שקל ושל הסינמטק כ-2.3 מיליון שקל. מוצע כי העירייה ואתו"ס יבחנו את תוצאות פעילותו של כל אחד ממרכזי הרווח וינתחו את מרכיבי פעילותו של כל מרכז, כדי להחליט אם להמשיך להפעיל את המרכזים במתכונת הנוכחית וכיצד לעשות זאת". עוד נכתב כי "הבדיקה העלתה כי העירייה ואתו"ס לא גיבשו תוכנית לסגירת הגירעון המצטבר של החברה, שעדיין נותר גבוה ואף עלול לגדול בשנים הבאות. על העירייה ואתו"ס להכין במשותף תוכנית לסגירת הגירעון המצטבר של החברה, שהסתכם ב-31 בדצמבר 2018 בכ-5.4 מיליון ש"ח. כמו כן, עליהן לעקוב אחר יישום התוכנית ולהבטיח ככל הניתן את האיזון התקציבי של החברה בשנים הבאות".

בתשובתה של קליש רותם נמסר כי היא ביקשה מהנהלת אתו"ס להגיש לה תוכנית להבראה, לחיסכון או לניהול שונה של תקציב החברה, אך הנהלת החברה לא עשתה כן. ראש העיר הוסיפה כי בכוונתה לבחון את ההוצאות הקשורות לכל אחד ממתקני אתו"ס ואת ההכנסות של כל מתקן כדי להיערך לשנת 2020, שבה תגובש תוכנית הבראה מסודרת לחברה. בתשובת החברה נמסר כי עקב תקצובה בחסר אין ביכולתה "לפעול לבד לכיסוי הגירעון אשר נגרם שלא באשמתה".

 

The post דוח מבקר המדינה: ביקורת קשה על אתו"ס והעירייה appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer