[colbonews.co.il] המשרד להגנת הסביבה השבית חמישה מיכלים של תש"ן

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 3 года 10 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
сен 2020 02 15:49

[colbonews.co.il] המשרד להגנת הסביבה השבית חמישה מיכלים של תש"ן

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

תנאי היתר הרעלים של חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) עודכנו כך שחמישה מיכלים יושבתו לאלתר עד לבדיקתם ותיקונם כנדרש – כך נקבע בשימוע שערך המשרד להגנת הסביבה למנהלי תש"ן בחשד להפרת הוראות תחזוקה של מיכלים המשמשים לאחסון דלק גולמי ופסולת דלק (מי ניקוזים) בטרמינל הדלק בקרית חיים, תוך גרימת סיכון סביבתי ומפגעי ריחות קשים לתושבי קרית חיים ולשוהים בסביבת חוות המיכלים.

נוסף על כך הורה המשרד להגנת הסביבה לתש"ן להקים מערכת לניטור מזהמים באמצעות חישה מרחוק ולהפעיל מוקד לטיפול בפניות הציבור בזמן אמת.

ממסקנות השימוע עולה כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים, את תנאי רישיון העסק והוראות חוק נוספות. החברה לא ביצעה פעולות נדרשות לתחזוקה של חלק מהמיכלים בהתאם לממצאי הבדיקות, לא פעלה בהתאם לנוהלי תפעול ותחזוקה להבטחת תקינות המכלים, ולא נמנעה מפליטת אדי דלק לסביבה ואחסנה נפט במיכלים לא אטומים. המשרד סבור כי הפרות אלו יכולות להסביר חלק ממפגעי הריח שמהם סובלים תושבי קרית חיים בחודשים האחרונים.

בהמשך להחלטות בסיכום השימוע, עדכן המשרד את תנאי היתר הרעלים של החברה כך שיצמצמו ככל האפשר את המפגעים הסביבתיים. עיקרי התנאים שעודכנו: על החברה להפסיק את השימוש באופן מיידי, לרוקן ולהעביר לבדיקת תקינות חמישה מיכלים שנמצאו שאינם כשירים לאחסון נפט או פסולת מסוכנת. תנאי לחידוש הפעילות בכל אחד מהמיכלים הוא קבלת אישור בכתב מהממונה לאחר ביצוע בדיקות תקינות מלאות לכל אחד מהם, ביצוע התיקונים הנדרשים לפי דוחות הבדיקה וקבלת אישור על ביצועם על ידי גורם מוסמך. באשר למיכלים הנוספים שבהם נמצאו ליקויים נקודתיים בסיורי הפיקוח, המשרד דורש מהחברה לתקן את כל הליקויים תוך שבוע בהתאם לדרישות שניתנו בדוחות הסיור, ולהעביר למשרד הצהרה של מומחה מטעם החברה על הסדרת הליקויים.

כמו כן נדרשת תש"ן להגיש לאישור המשרד תוך חודש תוכנית להתקנת מערכת ניטור רציף על הגדר לכל אורך גבולות חוות המיכלים, למעט מכיוון מערב, שתשמש לגילוי דליפת חומרים אורגניים נדיפים ממתחם החווה אל רשות הרבים, בשילוב עם מערכות תומכות לאיכון מקורות הפליטה באתר חוות המיכלים. לפי דרישת המשרד, המערכת תופעל תוך שישה חודשים. נוסף על כך נדרשת החברה להפעיל מוקד מאויש 24/7 לטיפול בפניות הציבור בזמן אמת. החברה תפרסם בגבולות חוות המיכלים ובקרב תושבי קרית חיים את הפרטים על מערך הטיפול בפניות הציבור ואת דרכי ההתקשרות למוקד לשם הגשת תלונות על מפגעים סביבתיים שמקורם בחוות המיכלים. המוקד וצוות החירום של החברה יפעל בהתאם לנוהל סדור שיוכן על ידיה ויאושר על ידי המשרד.

 

The post המשרד להגנת הסביבה השבית חמישה מיכלים של תש"ן appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer