[colbonews.co.il] המשרד להגנת הסביבה דורש מהעירייה הסרה מלאה של המפגעים בנחל סעדיה

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
мар 2022 23 15:32

[colbonews.co.il] המשרד להגנת הסביבה דורש מהעירייה הסרה מלאה של המפגעים בנחל סעדיה

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

כחלק מהליך אכיפה שנקט המשרד נגד עיריית חיפה בטיפול במפגעים בנחל סעדיה וסביבתו, שלחה מנהלת מחוז חיפה (בפועל) של המשרד להגנת הסביבה, יוליה גינזבורג, מכתב למנכ"ל העירייה אוהד שגב, שבו התייחסה לפעולות ולתוכניות שהציגה העירייה כמענה להתראה שהוציא המשרד לעירייה בדצמבר האחרון.

במסגרת פעולות המשרד להגנת הסביבה להסרת מפגעים סביבתיים מנחל סעדיה וסביבתו, שבאחריות העירייה, נשלחו לעיריית חיפה בחודשים אוגוסט ודצמבר שתי התראות, מכוח חוק המים וחוק שמירת הניקיון, ובהן דרישות להפסקת המפגעים, הסרתם והגברת הפיקוח והאכיפה למניעתם. זאת, לאחר שבסיורי פיקוח ודיגומים שנערכו על ידי נציגי המשרד עלה, כי זיהום נחל סעדיה וסביבתו מופו ונמצאו שלושה מקורות, אשר לעיריית חיפה אחריות על הסרתם ומניעתם: שפכים וחומרים תעשייתיים ממערכת הניקוז העירונית שמנקזת את אזור התעשייה צ'ק פוסט לעבר הנחל; תשטיפים שמקורם ב"הר הזבל" (אתר הפסולת הישן של העיר חיפה הסמוך לתוואי הנחל) שנאספים בתעלת איסוף הזורמת לעבר הנחל; פסולת המושלכת ברשות הרבים על גדות הנחל.

בעקבות ההתראה, שלחה עירית חיפה מענה מפורט, ובו הצביעה על הצעדים שנקטה עד כה להסרת המפגעים, ובכלל זאת פינוי 1300 טונות פסולת מגדות הנחל, פעולות למיפוי וזיהוי עסקים המזרימים את הביוב וניתוקם ממערכת הניקוז וחלופות לטווח הזמן המיידי ולטווח הזמן הארוך לכל אחד מהמקורות.

המשרד להגנת הסביבה מצא, כי על אף הפעולות שננקטו על ידי עיריית חיפה, בחלק ממקורות הזיהום לא פסקה הזרמת השפכים לנחל סעדיה. כך, בין היתר, עלה בדיגום נוסף שנערך על ידי המשרד ב-20 בינואר בתעלת הניקוז המאספת באזור צ'ק פוסט (בתקופה שלאחר ניתוק העסק שנמצא מחובר למערכת הניקוז על ידי העירייה) שבו נמצא ריכוז גבוה של קולי צואתי, המעיד על זרימה של ביוב סניטרי בתעלה. כמו כן, מצא המשרד, כי החלופות שהוצעו על ידי העירייה אינן כוללות תוכניות סופיות ומסוכמות עם לוחות זמנים מדויקים להסרת המפגעים.

לאור זאת, דרש המשרד להגנת הסביבה הצגת חלופה נבחרת לגבי כל אחד ממקורות הזיהום, ובכלל זאת נדרשו התוכניות הבאות: לעניין הזיהום הנגרם ממוצא מערכת הניקוז – תוכנית מפורטת לפעולות האיתור, מיפוי עסקים וגורמים פוטנציאליים להזרמת שפכים לתעלת הניקוז לרבות לוחות זמנים ליישומה. כמו כן, עד למציאת מקור הזיהום, נדרשת תוכנית המצביעה על חלופה נבחרת לאיסוף ולסילוק קבוע של המים המתנקזים מקצה מערכת הניקוז, ויישומה עד ל-1 במאי; באשר לתשטיפי הר הזבל – נדרשה תוכנית לאיסוף, לשאיבת ולסילוק התשטיפים אל יעד פינוי וסילוק מתאים וליישמה עד 1 במאי. באשר למפגעי הפסולת על גדת הנחל – נדרשה תוכנית מפורטת לטיפול והגברת הפיקוח באזור, לרבות התקנת מצלמות והקמת מערך הבקרה והאכיפה שיופעל למניעת השלכות עתידיות.

 

The post המשרד להגנת הסביבה דורש מהעירייה הסרה מלאה של המפגעים בנחל סעדיה appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer