[colbonews.co.il] יועמ"ש העירייה: גידול של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות השכר של העירייה. תוכנית ההתייעלות הכרחית

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 4 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
июл 2022 01 00:05

[colbonews.co.il] יועמ"ש העירייה: גידול של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות השכר של העירייה. תוכנית ההתייעלות הכרחית

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד ימית קליין, השיבה למכתבו של יו"ר ועד העובדים אמנון עידו מהשבוע שעבר, שבו כתב לה, כי הוועד דורש מההנהלה להימנע מ"קידומה של תוכנית התייעלות על גבם של העובדים".

כותבת עו"ד קליין לעידו: "בפתח הדברים יצוין, כי אני מתפלאת על טענתך, כי מדובר ב'קרקס פוליטי' ובכיפופי ידיים, על גם של העובדים. כחלק מחובתה הציבורית של העירייה להבטיח התנהלות תקציבית תקינה ולנהוג באחריות בכספי הציבור, היא רשאית לבחון את התנהלותה בהיבט של הוצאות השכר, להתייעל ולחסוך וזאת אף כאשר העירייה איננה במצב של גירעון תקציבי… לא כל שכן, מוטלת על העירייה החובה לעשות כן על רקע דיוני התקציב לשנת 2022, אשר חשפו גידול משמעותי בגובה עשרות מיליוני שקלים בהוצאות השכר של העירייה, שאינו פועל יוצא של הסכמים קיבוציים, אלא נובע, בין היתר, מקליטת עובדים רבים בחוזים אישיים ובדירוג-דרגה, שדרוג תפקידים בעלות של מיליוני שקלים, הגדלת מספר העובדים המקבלים תשלומי שכר עידוד, מתן אחזקות רכב, באופן 'אוטומטי', ללא בחינה של כללי הזכאות מראש ושלא על פי נוהל העירייה והוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כמו גם מכוח הסכמות, שנערכו בניגוד לכללי מינהל תקין. במאמר מוסגר יצוין, כי למיטב ידיעתי, פנייה לבדיקת התנהלות העירייה מונחת על שולחנו של הממונה על השכר במשרד האוצר".

מוסיפה וכותבת קליין: "בתוך כך וכחלק בלתי נפרד מאישור התקציב לשנת 2022 התקבלה במועצת העיר, בישיבתה מ-30 במארס 2022, החלטה, לפיה על הנהלת העירייה להכין תוכנית, אשר תשקף חיסכון בהוצאות השכר בהיקף של 15 מיליון שקלים, וזאת תוך שיתוף ארגון העובדים וקיום חובותיה של העירייה כצד ליחסי עבודה קיבוציים ומתוך שמירה על הפררוגטיבה הניהולית של העירייה וסדרי העדיפויות שהוגדרו על ידה. מדובר בהחלטה, שמועצת העיר מוסמכת לקבל במסגרת אישור התקציב. יתרה מזאת, מדובר בהחלטה, שהתבססה על מידע ונתונים, שנמסרו למועצת העיר על ידי שני הגורמים המקצועיים הבכירים לנושא כוח האדם בעירייה: מנכ"ל העירייה (דאז) אוהד שגב וסמנכ"ל משאבי אנוש (דאז), מר צפריר רוזן.

 

The post יועמ"ש העירייה: גידול של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות השכר של העירייה. תוכנית ההתייעלות הכרחית appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer