[colbonews.co.il] נקבעו המקומות שבהם יותר להציב משאיות אוכל

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 1 месяц
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
май 2020 10 20:56

[colbonews.co.il] נקבעו המקומות שבהם יותר להציב משאיות אוכל

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 
עיריית חיפה פרסמה קול קורא למבקשים להקים משאיות מזון (Food Trucks) ומשאיות חנות (Shop Trucks) על מנת לקבל היתר להפעלת המשאיות במקומות הייעודיים ברחבי העיר.

הקול הקורא פורסם שלושה חודשים לאחר שראש העיר עינת קליש רותם הודיעה כי בקרוב תנפק העירייה רישיונות לפוד טראקס. מהתנאים הכלליים שפורסמו בקול הקורא, ההיתר להפעלת משאית יינתן לתקופה של שנה ויוארך מדי שנה "לפי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית חיפה ובהתאם לדין. תקופת הארכת ההיתר כפופה למדיניות העירייה, ככל שתשתנה מעת לעת". אם יוגשו יותר מבקשה אחת להפעלת משאית במקום ייעודי אחד תיערך הגרלה בין מבקשי ההיתר לאותו מקום ייעודי, "כאשר בהגרלה תינתן עדיפות לתושבי חיפה".

מי שיקבל היתר יידרש להפעיל את המשאית בימים ובמועדים "כפי שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה (נכון למועד פרסום הקול קורא – בימים ראשון עד שישי) ובהתאם להוראות חוק עזר לחיפה (פתיחת עסקים וסגירתם)". כמו כן, מבקש היתר להפעלת משאית רשאי להגיש בקשה לקבלת היתר ליותר ממקום ייעודי אחד.

תנאי הסף לקבלת היתר הם ניסיון בהפעלת משאית או עסק מזון בשנת 2019 לפחות, שברשותו אישור של משרד התחבורה ואישור של תברואן מהעירייה או ממשרד הבריאות על פי הצורך, הוא מנהל ספרים כדין (עוסק מורשה, עוסק רשום, תאגיד), לא הורשע בפלילים בעבירה פיסקלית ו/או בעבירה על חוק ההיגבלים העסקיים ו/או בעבירה מסוג פשע, וטרם חלפו ארבע שנים מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עימה קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון. עיריית חיפה רשאית לבטל היתר הפעלה שניתן אם מקבל ההיתר פעל בניגוד להוראות הקול קורא או בניגוד להיתר הרוכלות או הוראות הדין, וזאת בכפוף לשימוע.

לפי הקול הקורא, המשאית תעמוד במיקום שייקבע לפי שילוט שתציב העירייה, ומקבל ההיתר מחויב להפעילה בכל יום במקום המיועד. אם הוא לא יפעיל אותה במשך תקופה של יותר מ-14 יום מבלי להודיע למחלקת לרישוי עסקים על כוונתו להיעדר, ההיתר שניתן לו יפקע לאלתר ללא צורך בשימוע. מקבל ההיתר רשאי להגיש בקשה להצבת שולחנות וכיסאות, וזו תיבחן על ידי העירייה. כמו כן, מקבל ההיתר יידרש לשלם אגרת היתר רוכלות, אגרת שילוט ואגרת היתר להצבת שולחנות וכיסאות אם הוא קיבל אישור להצבתם.The post נקבעו המקומות שבהם יותר להציב משאיות אוכל appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer