[colbonews.co.il] היועץ לתיירות אמיר נפתלי שלח לעירייה מכתב התראה, טוען שמגיעים לו כספים

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 1 месяц
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
ноя 2021 24 15:37

[colbonews.co.il] היועץ לתיירות אמיר נפתלי שלח לעירייה מכתב התראה, טוען שמגיעים לו כספים

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

היועץ לענייני תיירות, אמיר נפתלי, שלח ביום ראשון מכתב התראה לעיריית חיפה לפני נקיטה בהליכים משפטיים.

במכתב, כתבה פרקליטתו של נפתלי, עו"ד הילה רווח: "בשם מרשתי, "שני פלטניום בע"מ", התאגיד בו מחזיק ב-100 אחוז מהמניות מר נפתלי אמיר, הריני מתכבדת לפנות אליכם, כדלקמן: ב-21 בדצמבר 2019 נחתם הסכם התקשרות בין מרשתי לבין העירייה, בעקבות זכייתה במכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח התיירות בחיפה. בהתאם למכרז, התחייבה מרשתי לתת שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח התיירות עבור העירייה בתקופה שבין מ-10 בנובמבר 2019 ועד 10 בנובמבר 2020, בה מרשתי נתנה בפועל את השירותים, לשביעות רצון העירייה, כאשר שביעות רצונה באה לידי ביטוי גם ברצונה של העירייה להמשיך את ההתקשרות עם מרשתי, נכון גם למועד כתיבת שורות אלה.

"כידוע לכם, ב-25 בפברואר 2021, נשלח אליכם מכתב מפורט בדבר אי תשלום מלא עבור מספר חודשים עבור מרשתי בגין שירותיה, וזאת בניגוד לאשר סוכם בחוזה ההתקשרות עם העירייה, מכוח המכרז בו זכתה מרשתי. יצוין כי בנוסף למפורט במכתב, המשיכה מרשתי לתת שירותים לעירייה והחובות כלפיו תפחו.

"העירייה העבירה סכומים אשר היו נמוכים מהסכומים כפי שסוכם בין הצדדים וכפי שפורט בהסכם, ולאורך התקופה מרשתי טענה בפניכם, כי קיים פער בין מה שסוכם עם העירייה לבין מה ששולם בפועל בגין שירותיה. פנייתה של מרשתי העלתה חרס, ועד ליום זה, העירייה טרם שילמה למרשתי את ההפרשים שהייתה אמורה לקבל בגין השירותים שסיפקה".

למכתב צירפה רווח טבלה ובה פירוטי הסכומים שהעירייה הייתה אמורה לשלם לנפתלי לעומת הסכומים ששילמו לו בפועל. "יש לשים לב", מדגישה רווח, "כי התשלומים שטרם שולמו אף צברו הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לסעיף 8.1 לחוזה המכרז. על כן, נכון למועד כתיבת שורות אלה, חוב שנוצר לתשלום למרשתי הנו בסך של 70,631 שקלים. אשר על כן, הינכם נדרשים בזאת, לשלם למרשתי את סכום החוב שהצטבר כמפורט לעיל. ככל ודרישת מרשתי לתשלום לא תמולא בתוך 21 ימים ממועד מסירת מכתב זה, הרי שמרשי ימצא לנכון למצות את מלוא זכויותיו על פי הדין, ובכלל זה להגיש תביעה בבית המשפט".

The post היועץ לתיירות אמיר נפתלי שלח לעירייה מכתב התראה, טוען שמגיעים לו כספים appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer