[colbonews.co.il] ועדת הכספים ביטלה שלושה מינהלים ואת מינהלת 2030: גורם בעירייה: "יהיו פיטורים ברמה שאי אפשר להבין"

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 3 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
мар 2022 11 00:10

[colbonews.co.il] ועדת הכספים ביטלה שלושה מינהלים ואת מינהלת 2030: גורם בעירייה: "יהיו פיטורים ברמה שאי אפשר להבין"

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 

ועדת הכספים אישרה לפני דקות אחדות את השינויים בתקציב שניסחה ופורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות". השינויים כוללים קיצוץ בתקציב של המינהלים והאגפים בניגוד לטיוטת התקציב שהגישה ראש העירייה קליש-רותם בפעמים הקודמות. ההצבעה שעברה, כצפוי ברוב, כבר גורמת לחשש בקרב עובדי עירייה מפיטורים צפויים.

חברת הוועדה שרית גולן-שטיינברג סיכמה: "ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב 2022 בכפוף להטמעת השינויים המופיעים ברשימת השינויים התקציביים המומלצים על ידינו, כפי שהוקראה במלואה כאן, בוועדת כספים והעתק ממנה הוגש לגזבר העירייה. ועדת הכספים סבורה, כי השינויים הנ"ל אמורים להביא לשיפור משמעותי בחוסן הכלכלי התקציבי והאיתנות הפיננסי של העירייה, בכך שיזמנו קיצוצים משמעותיים ביותר, הן בפעולות והן בשכר, וזאת מתוך דאגה משמעותית לתקציב וליכולת העירייה להוציאו לפועל, ובעיקר לאור שימוש בהכנסות חד פעמיות וקרנות במאות מיליונים לסגירת הגירעון המובנה בתוך התקציב.

"ועדת הכספים מאשרת לתקציב השכר שהוצע במסגרת התקציב, לרבות טבלת התקנים שצורפה לתקציב הרגיל עם כל השינויים שהוצעו והצבענו עליהם כרגע… ועדת הכספים ממליצה לסגור שלושה מינהלים אשר התווספו בשלוש שנים האחרונות: מינהל אירגון ושירות לציבור, מינהל תקס"י (תרבות, קהילה, ספורט וים) ומינהל רווחה. על ראש העיר לפעול מיידית לאיחוד האגפים והמחלקות שהוכללו במינהלים אלה בהתאם לשיקול דעתה, ובלבד שלא יהיו יותר מארבעה, מתוך ראייה בצורך של התייעלות תקציבית…

"ועדת הכספים ממליצה לבטל את 52.3 התקנים אשר התווספו בהצעת תקציב 2022 מעבר למכסת התקן המופיעה בעמודה של אוגוסט 2021. ועדת הכספים מחליטה לבטל את כלל התקנים, אשר נרשמו עד חודש אוגוסט 2021 אשר לא הופיעו בספר התקציב המקורי לשנת 2021 וטרם אוישו במהלך 2021 עד היום".

עוד החליטה הוועדה לבטל את משרות סגני ראשי המינהלים בכל המינהלים ואת התקנים של סגן מהנדס העיר, סגן גזבר העיר, סגן ראש מינהל חינוך, סגן ראש מינהל תפעול. עוד החליטה הוועדה לבטל את יחידת מינהלת 2030, אשר תפקידיה יוכלו להיות מחולקים בין המינהלים השונים". כמו כן החליטה הוועדה לבטל את התקנים שאוישו במהלך 2021 עד היום ולא אושרו במועצת העיר.

 

The post ועדת הכספים ביטלה שלושה מינהלים ואת מינהלת 2030: גורם בעירייה: "יהיו פיטורים ברמה שאי אפשר להבין" appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer