[colbonews.co.il] מפלה נוספת למתווה "מפרץ החדשנות" בוועדה המחוזית

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 3 месяца
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
фев 2020 03 13:47

[colbonews.co.il] מפלה נוספת למתווה "מפרץ החדשנות" בוועדה המחוזית

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 
כחודשיים לאחר שנדחתה בקשתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לקדם הסדרי תחבורה חדשים שישרתו את מתווה "מפרץ החדשנות" מכיוון שהוא בוסרי, נכשל המתווה בשל נסיבות דומות במבחן נוסף בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – חיפה בראשותו של איתמר בן דוד.

בהחלטה שקיבלה הוועדה בישיבתה בשבוע שעבר היא דחתה בקשה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה לפעול לביטול הקמתו המתוכננת של אתר לאחסון גפ"מ (גז פחממני מעובה המכונה גז בישול) במתחם קרקעות הצפון ממזרח למתחם בתי הזיקוק.

ההחלטה התקבלה במסגרת גיבוש ואישור הערות הוועדה המחוזית לתוכנית המתאר הארצית החדשה לתשתיות משק האנרגיה (תמ"א 41). התמ"א החדשה שיוזם משרד האנרגיה נועדה להבטיח שטחים לתכנון תשתיות האנרגיה הארציות. בהוראות התוכנית המתארית נקבע כי יוקם אתר גפ"מ חדש במתחם קרקעות הצפון, בכפוף לאישור תוכנית נוספת שמכוחה כבר ניתן יהיה לאשר היתר בנייה.

מתווה "מפרץ החדשנות" שיוזמת רמ"י ואשר הוצג לפני כשנה נקרא בתחילה תוכנית "צפון ירוק" וכיום הוא קרוי גם תוכנית השלד "שער המפרץ – עמק החדשנות". המתווה מציע באופן דקלרטיבי פינוי מפעלים מזהמים במפרץ חיפה לטובת הקמת מתחמי מגורים חדשים, ולפי מצגת שהכינה רמ"י מתחמי בתי הזיקוק וקרקעות הצפון נמצאים בתוך גבולותיו.

לפי פרוטוקול ישיבת הוועדה המחוזית ביקשה עיריית חיפה באמצעות הוועדה המקומית שלה "לבטל את אתר הגפ"מ המוצע בקרקעות הצפון", וזאת מכיוון ש"האתר סותר את מדיניות הממשלה בשנים האחרונות להפחתת סיכונים במפרץ וכן את תוכנית 'מפרץ החדשנות' המקודמת בימים אלה על ידי רמ"י". הוועדה המחוזית דחתה על הסף את בקשת העירייה וכתבה בהחלטתה: "עוד מוקדם מדי לקבוע בשלב זה את מערכת התשתיות בתוך ועבור תוכנית השלד 'מפרץ החדשנות' – תכנון חדש למפרץ חיפה למצב עתידי שבו יוצאו המפעלים של התעשייה הכבדה הפטרוכימית מהמפרץ. ממילא תוכנית זו, שהיא חסרת המעמד הסטטוטורי כרגע, תידרש בעתיד לשינויים סטטוטוריים ברמה ארצית ומחוזית, ובמסגרתם תיקבע גם מערכת התשתיות, כולל מתקני התשתית הארציים, בהתאם לתכנון שיקודם".

התמ"א החדשה, שנמצאת בשלב הערות הוועדות המחוזיות לקביעותיה ובשלבים הבאים תועבר לאישור המועצה הארצית והממשלה, גוברת על תוכנית המתאר הארצית לאתרי גפ"מ (תמ"א 32/1) שאושרה בדצמבר 2017. עם זאת, בשתי התמ"אות נקבע כי שטחו של אתר הגפ"מ בקרקעות הצפון יהיה 70 דונם והוא יחל לפעול רק לאחר פינוי אתר אחסון הגפ"מ הקיים בקרית אתא. עוד נקבע בשתי התוכניות כי תוכנית מפורטת לאתר החדש תלווה בסקר סיכונים שייערך לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

שתי התמ"אות מצטרפות למעשה לרשימת התוכניות אשר מנציחות את מפרץ חיפה כמוקד תעשייה כבדה וחומרים מסוכנים. בחודש אפריל 2006 אושרה תוכנית הקובעת כי אתר קרית אתא "יפעל עד להקמה ולהפעלה של אתר גפ"מ מרכזי לאזור חיפה והצפון על פי תוכנית מתאר ארצית". בחודש אוקטובר 2013 קבעה המועצה הארצית מועד מוגדר לפינוי האתר – סוף שנת 2030 – ובכך החישה את קידום חלופת מתחם קרקעות הצפון.The post מפלה נוספת למתווה "מפרץ החדשנות" בוועדה המחוזית appeared first on כלבו – חיפה והצפון.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer