[colbonews.co.il] העירייה: לדחות את העתירה למען פיתוח שדה התעופה

Новости Хайфы от местных ивритоязычных источников и обсуждение их
Аватар пользователя
Инфодроид
Робот
Стаж: 4 года 5 месяцев
Сообщений в этой теме: 1
Получено реакций: 0
апр 2020 13 10:12

[colbonews.co.il] העירייה: לדחות את העתירה למען פיתוח שדה התעופה

Непрочитанное сообщение Инфодроид

 
הניסיון לקדם בהליך משפטי אחד שתי תכליות – פיתוח משמעותי של שדה התעופה בחיפה והסרת חיץ המסילות מחופי העיר – לא זכה לרוח גבית דווקא מעיריית חיפה. בתגובה שהגישה לבג"ץ ביקשה העירייה לדחות עתירה לקידום הארכת מסלול השדה ל-2,600 מטר ברוטו (כולל שטחי בטיחות הנסללים בקצות המסלול) ולקידום החזרת מקטע המסילות החיפאי למתווה הקונקרטי של פרויקט הכפלת מסילות החוף שבאמצעותו ניתן להסיר את חיץ המסילות בלוחות זמנים סבירים.

העירייה אמנם הביעה בתגובתה תמיכה בעמדתם של העותרים, אך למרות זאת ביקשה לדחות את העתירה בטענה שהיא מחויבת להסכם להארכת המסלול ל-2,100 מטר ברוטו בלבד. בתגובתה תמכה העירייה גם בעמדת העותרים להחזרת מקטע המסילות החיפאי למתווה הקונקרטי של פרויקט ההכפלה, אך גם במקרה זה ביקשה לדחות את העתירה ונימקה זאת בכך ש"דעתה של העירייה ביחס לחלופות התכנוניות אינה כדעת העותרים כלל וכלל".

את העתירה הגישו לבג"ץ בחודש נובמבר חמישה עותרים: שלוש השקמים – העמותה לקידום החיים והסביבה בגליל המערבי, האדריכל החיפאי מיכאל רטנר, המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו והמועצה המקומית רמת ישי. באמצעות עו"ד דביר לנגר ביקשו העותרים לבטל שתי החלטות שקיבלה הוועדה לתשתיות לאומיות (הוות"ל) בחודש יוני אשתקד – ההחלטה לפצל לשני מקטעים את תוכניתה של רכבת ישראל להכפלת מסילות הרכבת באופן המנציח את חיץ המסילות בין העיר לים ואת אילוצם של תושבי הצפון להקיף את הצפון בנסיעתם ברכבת דרומה, וההחלטה להפקיד את תת"ל 80 – תוכניתה של רש"ת לפיתוח מינורי בלבד של שדה התעופה בחיפה, אשר כוללת הארכה של המסלול ל-1,850 מטר ברוטו בלבד באופן שלא יאפשר להסבו לשדה תעופה בין לאומי משמעותי. בעתירה התבקש בית המשפט בין השאר לתת פסק דין שיקדם הארכה של המסלול ל-2,600 מטר ברוטו.

כחודשיים לאחר שהוות"ל קיבלה את שתי החלטותיה נחתם בין עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה (רש"ת) וחברת נמלי ישראל הסכם לשינוי התוכנית – עדיין תוך הצעת פיתוח מוגבל הכולל הארכה של המסלול ל-2,100 מטר ברוטו בלבד – ובמקביל להבטחת השלמת בנייתו של נמל המפרץ. עוד נקבע בהסכם כי תת"ל 80 תעודכן בהתאם לאורך המוסכם של המסלול.

יצוין כי ההסכם לא מבטיח מקורות מימון לעבודות המתוארות בו ולא נוקב בלוחות זמנים לביצוען, ובנסיבות אלה תתקשה העירייה לטעון שהוא הופר גם אם העבודות להארכת המסלול לא יבוצעו. ההסכם גם אינו כולל סנקציות למקרה ששדה התעופה לא יפותח כמתוכנן. לעומת זאת, בהסכם התחייבה העירייה לא לפעול לבלימת תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל, שעדיין טעונה אישור ממשלה. הסכמה זו של העירייה חורצת למעשה את גורל קרקעות העידית של מפרץ חיפה – 4,800 דונם בשטחים מישוריים איכותיים-לשימושי מחסנים ומפעלים מזהמים.

העירייה, שבתחילת הקדנציה פעלה להארכת המסלול ל-2,600 מטר ברוטו, כתבה בתגובתה לעתירה: "בנוגע להארכת המסלול במסגרת תת"ל 80, הרי שהעירייה מעוניינת בהארכת המסלול באופן המירבי שניתן, אך לא תטען בעניין זה בעתירה זו לנוכח היותה קשורה בהסכם פרטני. העירייה ושאר הגורמים הרלוונטיים חתמו על הסכם שבו הוצהר שתת"ל 80 תעודכן ותכלול מסלול של 2,100 מטר ברוטו, וכנגד התחייבות זו הסירה העירייה את העתירה שהוגשה. פתרון זה הוא מיטבי במסגרת המצב הקיים. העירייה רואה עצמה לכן מחויבת וקשורה בהסכם זה כשאר הגורמים המהווים צד לו, ועל כן לא תוסיף ותטען בעניין זה".

אלא שתגובת העירייה מתאפיינת במידה רבה של נאיביות לנוכח העובדה שגרסה מעודכנת של תת"ל 80 טרם אושרה להפקדה בוות"ל, שהחלטתה להאריך את המסלול ל-1,850 מטר ברוטו בלבד נותרה בתוקף, ולנוכח התגובות הצוננות של שניים משותפיה של העירייה להסכם – משרד התחבורה ורש"ת – באשר להיתכנות הארכת המסלול ל-2,100 מטר ברוטו.

כפי שחשף "כלבו – חיפה והקריות", בתגובתו לעתירה נמנע משרד התחבורה מלהתחייב לכך שמסלול השדה יוארך ל-2,100 מטר ברוטו, וזאת בשל שינוי נסיבות שמקורו בתגובת רש"ת מלפני כשלושה חודשים לעתירה. בתגובת רש"ת, שגם היא נחשפה כאן, צוין כי היא בוחנת פעם נוספת את האפשרות להאריך את המסלול ל-2,100 מטר. "בהתאם להסכם בוחנת רש"ת בימים אלה פעם נוספת את אורך המסלול במטרה לשפר במעט את טווחי הטיסה, אך ברור כבר עתה כי הארכה נוספת של המסלול תהיה מוגבלת ביותר ויתרונותיה מוטלים בספק", כתבה אז רש"ת בתגובתה ונמנעה מלפרט מדוע החליטה לפתע לבחון פעולה שכבר התחייבה לבצע.The post העירייה: לדחות את העתירה למען פיתוח שדה התעופה appeared first on כלבו – חיפה והקריות.

Новая тема Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости от местных изданий»

Disclaimer